Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 1Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 2Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 3Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 4Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 5Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 6Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 7Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 8Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 9Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 10Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 11Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 12Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 13Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt ảnh 14

Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt

ANTD.VN - Dự trữ vàng và ngoại hối chính là trụ đỡ của nền kinh tế Nga, giúp Moskva vượt qua khó khăn từ những lệnh cấm vận.