Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạtDự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt

Dự trữ vàng và ngoại hối của Nga vô hiệu hóa biện pháp trừng phạt

ANTD.VN - Dự trữ vàng và ngoại hối chính là trụ đỡ của nền kinh tế Nga, giúp Moskva vượt qua khó khăn từ những lệnh cấm vận.