Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 1Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 2Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 3Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 4Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 5Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 6Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 7Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 8Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 9Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 10Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 11Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 12Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 13Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine? ảnh 14

Dòng xe tăng T-80 Nga vì sao chịu nhiều thiệt hại ở Ukraine?

ANTD.VN - Sau màn thể hiện rất tệ tại Chechnya, xe tăng T-80 của Nga lại thêm một lần nữa phải hứng chịu thiệt hại nặng trên chiến trường Ukraine.