Động vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đấtĐộng vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đấtĐộng vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đấtĐộng vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đấtĐộng vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đấtĐộng vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đấtĐộng vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đấtĐộng vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đấtĐộng vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đấtĐộng vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đấtĐộng vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đấtĐộng vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đất

Động vật ở sa mạc không cần uống nước, có khả năng phát hiện con mồi dưới lòng đất

ANTD.VN - Loài vật bé nhỏ này khiến nhiều người ngạc nhiên vì khả năng sống sót trên sa mạc khắc nghiệt mà không cần uống nước.