Đồng tâm, hiệp sức thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh 01Đồng tâm, hiệp sức thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh 01Đồng tâm, hiệp sức thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh 01Đồng tâm, hiệp sức thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh 01Đồng tâm, hiệp sức thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh 01Đồng tâm, hiệp sức thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh 01Đồng tâm, hiệp sức thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh 01

Đồng tâm, hiệp sức thực hiện hiệu quả Mệnh lệnh 01

ANTD.VN - Sự tập trung chỉ đạo, vào cuộc quyết liệt của công an các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội đã tạo ra động lực mạnh mẽ khi cấp tốc thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội về “Tập trung chỉ đạo các biện pháp, giải pháp đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn TP Hà Nội”.