Dòng sông nóng nhất thế giới: Luộc chín mọi sinh vậtDòng sông nóng nhất thế giới: Luộc chín mọi sinh vậtDòng sông nóng nhất thế giới: Luộc chín mọi sinh vậtDòng sông nóng nhất thế giới: Luộc chín mọi sinh vậtDòng sông nóng nhất thế giới: Luộc chín mọi sinh vậtDòng sông nóng nhất thế giới: Luộc chín mọi sinh vậtDòng sông nóng nhất thế giới: Luộc chín mọi sinh vậtDòng sông nóng nhất thế giới: Luộc chín mọi sinh vậtDòng sông nóng nhất thế giới: Luộc chín mọi sinh vậtDòng sông nóng nhất thế giới: Luộc chín mọi sinh vậtDòng sông nóng nhất thế giới: Luộc chín mọi sinh vật

Dòng sông nóng nhất thế giới: Luộc chín mọi sinh vật

ANTD.VN - Nhiệt độ nước sông Shanay-timpishka dao động trong khoảng từ 50 đến 90 độ, có đoạn nóng tới 100 độ C, đủ để gây bỏng nặng hay luộc chín bất kỳ sinh vật nào.