Đồng hồ đá không máy móc, xem giờ bằng ánh nắng mặt trời ở Việt NamĐồng hồ đá không máy móc, xem giờ bằng ánh nắng mặt trời ở Việt NamĐồng hồ đá không máy móc, xem giờ bằng ánh nắng mặt trời ở Việt NamĐồng hồ đá không máy móc, xem giờ bằng ánh nắng mặt trời ở Việt NamĐồng hồ đá không máy móc, xem giờ bằng ánh nắng mặt trời ở Việt NamĐồng hồ đá không máy móc, xem giờ bằng ánh nắng mặt trời ở Việt NamĐồng hồ đá không máy móc, xem giờ bằng ánh nắng mặt trời ở Việt NamĐồng hồ đá không máy móc, xem giờ bằng ánh nắng mặt trời ở Việt NamĐồng hồ đá không máy móc, xem giờ bằng ánh nắng mặt trời ở Việt Nam

Đồng hồ đá không máy móc, xem giờ bằng ánh nắng mặt trời ở Việt Nam

ANTD.VN - Đây là chiếc đồng hồ độc đáo bậc nhất thế giới, không sử dụng bất cứ nguồn năng lượng nào nhưng vẫn hoạt động tốt hơn 100 năm qua ở tỉnh Bạc Liêu.