Đồng đội tiễn biệt các anh... Đồng đội tiễn biệt các anh... Đồng đội tiễn biệt các anh... Đồng đội tiễn biệt các anh... Đồng đội tiễn biệt các anh... Đồng đội tiễn biệt các anh... Đồng đội tiễn biệt các anh...

Đồng đội tiễn biệt các anh...

ANTD.VN - Trong lễ tang chiều 5-8, những đồng đội trong lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - CATP Hà Nội đều không cầm được nước mắt trước vong linh các Liệt sĩ. Cùng với gia quyến, đồng đội, bạn bè… ai cũng nghẹn ngào trong giờ phút tiễn biệt 3 Liệt sĩ đã hy sinh vì bình yên cuộc sống.