Đóng bảo hiểm xã hội thế nào để có mức lương hưu cao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi quy định mức trần đóng bảo hiểm xã hội. Người lao động muốn hưởng lương hưu cao hơn thì tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung.
Cơ quan chức năng thực hiện việc chi trả lương hưu hằng tháng

Cơ quan chức năng thực hiện việc chi trả lương hưu hằng tháng

Tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) mới nhất, các cơ quan chức năng đã đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định liên quan đến tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu.

Theo đó, đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương tháng theo bảng lương do Nhà nước quy định; phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có).

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương tháng, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ trả lương.

Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng theo vùng cao nhất và cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng cao nhất do Chính phủ công bố được áp dụng tại thời điểm đóng, trừ trường hợp quy định.

Trong quá trình tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật, có ý kiến đại biểu Quốc hội đề nghị không giới hạn trần đóng bảo hiểm xã hội. Đồng thời, đề nghị tính toán lại mức đóng để người lao động có mức lương hưu được bảo đảm khi nghỉ hưu; nghiên cứu tính mức sàn đóng bảo hiểm xã hội để người lao động có lương hưu mức tối thiểu cũng phải bằng lương tối thiểu vùng ở khu vực sinh sống.

Về nội dung này, cơ quan soạn thảo cho biết, theo quy định hiện nay, nhất là đối với chế độ hưu trí, tử tuất của nước ta đang được các tổ chức quốc tế đánh giá là tương đối “hào phóng”.

Người lao động và người sử dụng lao động đang chỉ phải đóng có 22% mức lương vào Quỹ Bảo hiểm xã hội, trong khi đó mức hưởng tối thiểu là 33,75% đối với lao động nam, và 45% đối với lao động nữ. Mức trần tối đa đều là 75%.

Việc chênh lệch đóng - hưởng càng nhiều thì khả năng cân đối quỹ sẽ là vấn đề lớn, và cần phải được tính toán thận trọng.

Chính vì vậy, để hạn chế việc chênh lệch trong thụ hưởng, cũng như bảo toàn lâu dài Quỹ Bảo hiểm xã hội, thì dự thảo Luật quy định về trần đóng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp người lao động có mong muốn được hưởng lương hưu với mức cao hơn, thì có thể tham gia thêm bảo hiểm hưu trí bổ sung, và có thể tham gia các hình thức bảo hiểm thương mại an sinh cho tuổi già.