Quận Hoàng Mai (Hà Nội)

Đón 'tuổi' 20 bằng kết quả không còn hộ nghèo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 18-7, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Trên tinh thần đoàn kết, xây dựng, hội nghị đã đánh giá thẳng thắn kết quả cũng như chỉ rõ tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị 6 tháng đầu năm; từ đó thống nhất những định hướng quan trọng để triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2023.

Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu đã chia sẻ với PV An ninh Thủ đô nhiều vấn đề quan trọng xung quanh Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ quận.

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại hội nghị

Bí thư Quận ủy Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu phát biểu tại hội nghị

"Có thể khẳng định, với tinh thần trách nhiệm cao, sau buổi sáng làm việc khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ Quận đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đã đề ra và thành công tốt đẹp.

Tại hội nghị, sau khi nghe báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, công tác xây dựng Đảng của Quận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023; các đồng chí Quận ủy viên và các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị đã thảo luận dân chủ, thẳng thắn, đóng góp nhiều ý kiến xác đáng vào Báo cáo. Thường trực, Ban Thường vụ Quận ủy đã tiếp thu, trao đổi làm rõ một số ý kiến các đồng chí đại biểu quan tâm", đồng chí Nguyễn Quang Hiếu đánh giá và chia sẻ.

Tám kết quả nổi bật

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Minh Tâm bày tỏ quyết tâm tại hội nghị: “Dứt khoát phải có sự tiến triển về công tác cải cách hành chính"
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai, đồng chí Nguyễn Minh Tâm bày tỏ quyết tâm tại hội nghị: “Dứt khoát phải có sự tiến triển về công tác cải cách hành chính"

Theo đồng chí Bí thư Quận ủy, thời gian qua, Quận ủy đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó bước đầu đạt được 8 kết quả nổi bật.

- Quận đã chủ động, kịp thời, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, chỉ đạo hoàn thành các Báo cáo phục vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ 6 Chương trình công tác toàn khóa của Quận ủy, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

- Tốc độ phát triển kinh tế ước đạt 10,93% tăng 1,89 điểm % so với cùng kỳ; Thu NSNN ước đạt 52% dự toán; Cân đối ngân sách Quận được giữ vững.

- Tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh khác.

- Địa bàn quận không còn hộ nghèo; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, thông tin tuyên truyền, giáo dục và đào tạo.

- Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập Quận được triển khai thực hiện sôi nổi, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

- Công tác CCHC được chú trọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đầu tư trang thiết bị máy móc; làm tốt công tác tư pháp, tiếp công dân, giải quyết đơn thư.

- Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, quản lý đất đai có nhiều chuyển biến, giảm số vụ việc vi phạm phát sinh so với cùng kỳ.

- Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tuyển quân đạt 100% quân số.

Vẫn theo đồng chí Bí thư Quận ủy, ngoài 8 kết quả nổi bật trên, Quận ủy đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 và 6 Chương trình công tác toàn khóa đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội IV và các Chương trình công tác đề ra đã được kiểm điểm, đánh giá, khẳng định những kết quả nổi bật; phân tích rõ thuận lợi, khó khăn, chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân; rút ra một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đến hết năm 2025 cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp.

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp tại hội nghị

Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp tại hội nghị

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thường xuyên được củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động đồng bộ từ Quận tới cơ sở; nổi bật là việc triển khai một loạt các Nghị quyết chuyên đề, Thông tri, Chỉ thị, Quy định, Quy trình, Kế hoạch, Đề án, Hướng dẫn…của Thành ủy, Quận ủy về công tác xây dựng Đảng; Công tác tư tưởng, tuyên giáo, Tổ chức xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả;

Công tác cán bộ được thực hiện dân chủ, khách quan, chặt chẽ, nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định; Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường góp phần giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; Công tác Nội chính được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc việc tiếp cán bộ, đảng viên và công dân, việc tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị từ Quận tới cơ sở; Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể ngày càng được phát huy, hoạt động thiết thực hiệu quả, gắn và hướng về cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo thành công Đại hội Công đoàn Quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phải thể hiện khát vọng Hoàng Mai

Chia sẻ với PV ANTĐ, đồng chí Nguyễn Quang Hiếu chân thành, những kết quả đạt được là khá toàn diện và quan trọng, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ trong báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị. Phía trước, vẫn còn nhiều việc phải làm, cần làm, và quan trọng, các cấp ủy đặc biệt là những người đứng đầu phải thể hiện khát vọng Hoàng Mai.

Với việc làm tốt công tác an sinh xã hội, quận Hoàng Mai hiện không còn hộ nghèo

Với việc làm tốt công tác an sinh xã hội, quận Hoàng Mai hiện không còn hộ nghèo

Đồng chí Bí thư Quận ủy khẳng định, Quận sẽ tiếp tục tăng cường lãnh đạo về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ quận tới cơ sở góp phần thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2023.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, trọng tâm là thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các Chương trình công tác của Quận ủy khóa 4; các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch, Đề án của Trung ương, Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp theo Quy định 08-QĐi/TW; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, mở rộng, phát huy dân chủ để tạo sự đồng thuận trong Đảng và trong xã hội.

Một vấn đề hết sức quan trọng khác, là HĐND, UBND quận, cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương của quận cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2023, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra nhằm hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2023.

Trong đó, tếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ bảo đảm chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian theo quy định của Thành phố và Quận. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình và chuyên đề phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng, tính chuyên nghiệp trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng cháy, chữa cháy...