Đổi mới phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

  • 27/08/2019 17:00
  • 0 bình luận
  • Đức Trí
  • In bài
ANTD.VN - Ngày 27-8, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến, quán triệt thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/1/2019 và Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư...

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tại điểm cầu Công an thành phố Hà Nội; Đại diện các sở, ban, ngành tổ chức chính trị - xã hội thành phố và chỉ huy các đơn vị, Công an quận, huyện, thị xã trong CATP Hà Nội cùng dự hội nghị.

Đổi mới phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ảnh 1

Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì điểm cầu trực tuyến tại Hà Nội

Theo đó, nội dung quán triệt tại buổi trực tuyến về việc thực hiện Kết luận số 44-KT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư "Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân BVANTQ trong tình hình mới” và Kết luận số 45-KL/TW ngày 1/2/2019 của Ban Bí thư "Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”.

Theo báo cáo của Đảng ủy Công an Trung ương, việc tổ chức quán triệt, triển khai Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư đã được thực hiện nghiêm túc trong toàn quốc. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) có những chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ ANTT được quan tâm. Nhiều mô hình, điển hình có hiệu quả được nhân rộng. Nhiều vụ việc phức tạp về ANTT được phát hiện, giải quyết kịp thời tại cơ sở...

Theo đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18 và Kết luận số 45 của Ban Bí thư Trung ương Đảng là một trong những nội dung hết sức quan trọng, được thành phố Hà Nội tập trung hàng đầu và huy động cả hệ thống chính trị, xã hội cùng tham gia triển khai thực hiện nhằm đạt kết quả cao nhất.

Với tinh thần trên, trong những năm vừa qua thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo mang tính chiến lược trước mắt cũng như lâu dài về nội dung này, đồng thời đẩy mạnh các giải pháp thực hiện tốt các chỉ tiêu giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố, trọng tâm là các giải pháp tổ chức quản lý, điều hành giao thông; các kế hoạch, giải pháp phát triển vận tải hành khách công cộng; các biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.

Mặt khác, tập trung huy động tối đa các nguồn lực đầu tư, xây dựng và phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, giao thông, nâng cao năng lực vận tải, bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ trong công tác quản lý và điều hành giao thông. Triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, thành lập các tổ công tác thường xuyên kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện của cấp cơ sở về những nội dung chỉ đạo của các cấp, ngành về công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; trật tự đô thị và khắc phục ùn tắc giao thông tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý…

Qua triển khai đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần duy trì, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông; giảm thiểu tình trạng ùn tắc và tai nạn giao thông, số điểm ùn tắc giao thông giảm từ 41 điểm (năm 2016), 37 điểm năm 2017, 33 điểm năm 2018; 6 tháng đầu năm 2019, đã tập trung xử lý được 6/33 điểm thường xuyên ùn tắc trong giờ cao điểm; nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn Thủ đô ngày càng được phục vụ tốt hơn, nhất là các đợt nghỉ lễ, tết; đặc biệt đã tổ chức giao thông, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ thành công các sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố Hà Nội…

Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tập trung thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn Thành phố, tập trung tối đa các nguồn lực tại địa phương, hoàn thành từng bước các nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, khắc phục ùn tắc giao thông…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Tô Lâm yêu cầu thời gian tới, để thực hiện hiệu quả các Kết luận số 44-KL/TW, 45-KL/TW của Ban Bí thư, các bộ, ngành, địa phương phải tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền; tăng cường phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân sự, MTTQ và các ban, ngành, tổ chức, đoàn thể trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân BVANTQ.

Đối với thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, quy định về đảm bảo TTATGT; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về TTATGT; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, xử lý nghiêm vi phạm về TTATGT; chú trọng ứng dụng công nghệ, thiết bị kỹ thuật vào thực hiện giám sát, xử lý vi phạm TTATGT.

Tin cùng chuyên mục