Đốc thúc các Bộ, ngành, địa phương ban hành kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), tính đến ngày 27-8-2021, còn 2 Bộ và 10 địa phương chưa ban hành kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 năm 2021.
Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân, doanh nghiệp

Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến để phục vụ người dân, doanh nghiệp

Theo kế hoạch, năm 2021, các Bộ, ngành, địa phương sẽ cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4. Tuy nhiên, đến cuối tháng 8, vẫn còn 2 Bộ là: Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng cùng 10 địa phương: Bình Dương; Bình Thuận; Đồng Nai; Lai Châu; Nghệ An; Phú Thọ; Quảng Ngãi; Thừa Thiên - Huế; Hà Nội và Vĩnh Phúc chưa ban hành kế hoạch này. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trung bình của cả nước mới đạt 43,4%.

Do đó, Bộ TT-TT đề nghị các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành chỉ đạo xây dựng và tổ chức triển khai ngay Kế hoạch của bộ/tỉnh trong năm 2021 (nếu chưa xây dựng) theo hướng dẫn và gửi Kế hoạch về Bộ TT-TT trước ngày 10-9 tới đây để tổng hợp, hỗ trợ, thúc đẩy triển khai.

Bộ TT-TT cũng đề nghị các Bộ ngành, UBND các tỉnh thành phố tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực để thực hiện thành công, đúng tiến độ Kế hoạch trong năm 2021 và định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến về Bộ TT-TT tại địa chỉ: https://dti.gov.vn để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; Chỉ đạo sử dụng, khai thác hiệu quả các dịch vụ cung cấp trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia; Đặc biệt là kết nối, khai thác triệt để dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia để cung cấp hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, giảm thiểu giấy tờ khi người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho phép người sử dụng cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ; Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng; thanh toán lệ phí (nếu có) được thực hiện trực tuyến.

Việc trả kết quả có thể được thực hiện trực tuyến, gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến người sử dụng. Nếu sử dụng dịch vụ công này, người dân không cần đến cơ quan chức năng mà chỉ cần ngồi nhà là thực hiện được.