Doanh nghiệp đa cấp buộc phải có website và hệ thống giải quyết khiếu nại

  • 16/03/2018 13:39
  • 0 bình luận
  • Hà Linh
  • In bài
ANTD.VN - Nghị định 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp quy định điều kiện đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp vừa được ban hành.

Doanh nghiệp đa cấp buộc phải có website và hệ thống giải quyết khiếu nại ảnh 1

Quy định mới về điều kiện kinh doanh đa cấp

Nghị định 40/2018 quy định, tổ chức đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp phải đáp ứng các điều kiện: Là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và chưa từng bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp; Có vốn điều lệ từ 10 tỷ đồng trở lên.

Thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, chủ sở hữu đối với doanh nghiệp tư nhân hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có từ hai thành viên trở lên, cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp không bao gồm tổ chức hoặc cá nhân từng giữ một trong các chức vụ nêu trên tại doanh nghiệp bán hàng đa cấp đã bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của Nghị định 42/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp và Nghị định này.

Doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải ký quỹ tại một ngân hàng thương mại hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này cũng phải mẫu hợp đồng tham gia bán hàng đa cấp, quy tắc hoạt động, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản rõ ràng, minh bạch và phù hợp với quy định của Nghị định này.

Có hệ thống CNTT quản lý mạng lưới người tham gia bán hàng đa cấp, trang thông tin điện tử để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp; Có hệ thống thông tin liên lạc để tiếp nhận, giải quyết thắc mắc, khiếu nại của người tham gia bán hàng đa cấp.

Nghị định 40 cũng quy định, doanh nghiệp bán hàng đa cấp phải thực hiện đăng ký với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và chỉ được phép hoạt động khi đã có xác nhận đăng ký hoạt động bằng văn bản của các địa phương này. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 2-5-2018.

Tin cùng chuyên mục