Đô thị hóa và hậu quả việc buông lỏng quản lý con em của gia đình

ANTD.VN - Những năm qua, với sự phát triển của đô thị hóa đã mang lại diện mạo mới, khang trang, hiện đại cho nhiều vùng nông thôn. Tuy nhiên, cũng từ đây đã phát sinh những phức tạp về ANTT, nhất là những nơi có các khu, cụm điểm công nghiệp. Đáng chú ý, việc buông lỏng quản lý con em của nhiều gia đình đã dẫn đến tệ nạn xã hội, tội phạm trong giới trẻ đang có chiều hướng gia tăng.