Điều chỉnh các mức đóng bảo hiểm của người lao động tại Hà Nội khi tăng lương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Mức đóng các loại hình bảo hiểm cho người lao động trên địa bàn Hà Nội được điều chỉnh tăng theo lương tối thiểu vùng, lương cơ sở.

Bảo hiểm xã hội TP Hà Nội đã có hướng dẫn mức đóng bảo hiểm xã hội theo quy định mới để các đơn vị thực hiện đúng quy định phù hợp với địa bàn áp dụng.

Theo đó, các mức đóng bảo hiểm trên địa bàn Hà Nội được Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn dựa trên căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm; Nghị định số 73/2024/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Ngoài ra, còn căn cứ trên nội dung công văn số 2156 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thu các loại hình bảo hiểm theo mức lương cơ sở 2,34 triệu đồng/tháng.

Theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, thực hiện theo mức lương cơ sở mới 2,34 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2024, người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội có tiền lương làm căn cứ đóng tính theo mức lương cơ sở.

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, lựa chọn mức thu nhập tháng cao nhất làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là 46,8 triệu đồng.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế tính mức đóng bảo hiểm y tế theo mức lương cơ sở thuộc các nhóm gồm: Do cơ quan Bảo hiểm xã hội đóng; do ngân sách Nhà nước đóng, được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; do người sử dụng lao động đóng.

Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội TP. Hà Nội hướng dẫn thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo mức lương cơ sở, và mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng như sau:

Từ ngày 1/7/2024, mức lương cơ sở làm căn cứ tính mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp là 2,34 triệu đồng.

Mức lương tối thiểu tháng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động cho người sử dụng lao động theo vùng từ ngày 1/7/2024, cụ thể: Vùng I là 4.96 triệu đồng, vùng II là 4,41 triệu đồng, vùng III là 3,86 triệu đồng, vùng IV là 3,45 triệu đồng.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội lưu ý, khi thực hiện mức lương tối thiểu, người sử dụng lao động có trách nhiệm rà soát lại các chế độ trả lương trong hợp đồng lao động đã thỏa thuận với người lao động, thoả ước lao động tập thể và các quy chế, quy định của người sử dụng lao động để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Đối với các nội dung trả lương đã thỏa thuận, cam kết mà có lợi hơn cho người lao động thì tiếp tục được thực hiện, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.