Diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố Hà Nội năm 2019

ANTD.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu, diễn tập phòng thủ khu vực thành phố năm 2019 phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thể hiện được vị trí đặc biệt của Thủ đô trong công tác quốc phòng, an ninh của đất nước.

 

 

Hội nghị triển khai diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Hà Nội 

Sáng nay, 16-7, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực vực phòng thủ Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ Thành phố năm 2019.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải - Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội cùng dự.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô đã quán triệt nội dung các chỉ thị của Bộ Quốc phòng, Thành ủy Hà Nội về công tác quân sự, quốc phòng, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ; các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo liên quan.

Hội nghị cũng thông tin và thảo luận về công tác chuẩn bị tại các khu vực diễn tập và các giai đoạn, nội dung diễn tập gồm luyện tập, vận hành cơ chế, chuyển trạng thái quốc phòng, huy động, tiếp nhận lực lượng, diễn tập thực binh...

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của thành phố trong công tác quốc phòng an ninh.

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị, ngay sau hội nghị này, các lực lượng, đơn vị liên quan cần bám sát chỉ đạo, hướng dẫn phối hợp của Bộ Quốc phòng, tiếp thu ý kiến thảo luận về diễn tập phòng thủ khu vực, xây dựng kế hoạch, có sự phân công nhiệm vụ chi tiết, chuẩn bị chu đáo, đảm bảo công tác diễn tập thiết thực, hiệu quả, an ninh an toàn tuyệt đối, thể hiện được vai trò, vị trí đặc biệt của Thủ đô trong công tác quốc phòng, an ninh của đất nước.

Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực vực phòng thủ Thành phố Hà Nội yêu cầu các Tiểu ban giúp việc, ban tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, các sở, ban ngành, đoàn thể Thành phố và các quận, huyện, thị xã tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập; tham gia luyện tập, diễn tập theo chương trình, thời gian đã xác định.