• Dòng vốn đang chảy mạnh vào bất động sản

    Dòng vốn đang chảy mạnh vào bất động sản

    ANTD.VN - Ngày 26/3, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam (Reatimes) và Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam (VIRES) đã tổ chức Lễ Vinh danh thương hiệu bất động sản dẫn đầu năm 2020 – 2021 và Tọa đảm Bất động sản mùa Xuân lần thứ I.