Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 1Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 2Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 3Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 4Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 5Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 6Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 7Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 8Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 9Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 10Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 11Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 12Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 13Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 14Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 15Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 16Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng ảnh 17

Diễn biến mới nhất vụ đánh bom đền thờ Hồi giáo ở Pakistan khiến 83 người thiệt mạng

ANTD.VN -  Ít nhất 83 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ đánh bom liều chết tại một đền thờ Hồi giáo ở thành phố Peshawar của Pakistan, trong bối cảnh tình hình an ninh ở nước này tiếp tục xấu đi.