Điểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào IsraelĐiểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào Israel

Điểm mặt UAV cảm tử Iran sử dụng trong đòn tập kích vào Israel

ANTD.VN - Trong số 300 vũ khí được Iran dùng để tạo nên "cơn mưa hỏa lực" nhằm vào Israel đêm 13 rạng ngày 14/4 vừa qua có tới 170 UAV cảm tử.