• Tìm kiếm các bức ảnh đẹp về di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam

    Tìm kiếm các bức ảnh đẹp về di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam

    ANTD.VN - Với chủ đề “Di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam”, cuộc thi và triển lãm ảnh Di sản văn hóa toàn quốc lần thứ Nhất được tổ chức, nhằm tìm kiếm các tác phẩm nhiếp ảnh có giá trị, tiêu biểu về các loại hình di sản văn hóa vật thể tại Việt Nam như di tích lịch sử - văn hoá, kiến trúc - nghệ thuật và danh lam thắng cảnh…