Di dời trụ sở 13 bộ, ngành khỏi trung tâm cần khoảng 17.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Theo cơ quan nghiên cứu, việc di dời trụ sở làm việc của các bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội khỏi khu vực nội thành cần khoảng 12.000 đến 17.000 tỷ đồng.

Việc di dời trụ sở làm việc của các bộ, ngành ra khỏi nội thành cần từ 12.000 - 17.000 tỷ đồng

Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia (VIUP) vừa gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng báo cáo bổ sung phương án quy hoạch xây dựng hệ thống trụ sở làm việc các bộ, ngành Trung ương tại Hà Nội.

Theo 3 phương án được đề xuất, nghiên cứu, trụ sở làm việc của các bộ, ngành sẽ được di dời về khu vực Tây Hồ Tây hoặc khu vực Mễ Trì hoặc có thể phân bố tại cả 2 địa điểm trên.

Phương án thứ nhất, VIUP đề xuất di chuyển trụ sở 12 bộ, ngành về khu vực Tây Hồ Tây trên khu đất có diện tích 35 ha. Các bộ sẽ di chuyển về đây gồm: Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Công Thương, Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Bộ GT-VT, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch, Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Riêng trụ sở Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đang xây dựng tại Mễ Trì Hạ.

Với phương án này, bình quân mỗi cơ quan sẽ được xây dựng trên diện tích từ 1,5 đến 2 ha. Tổng số người làm việc dự kiến khoảng 14.000 người. VIUP cũng tính toán, với các công trình có chiều cao dự kiến 15-20 tầng và 3-4 tầng ngầm thì số vốn cần cho việc di dời vào khoảng 11.897 tỷ đồng. 

Đơn vị nghiên cứu cũng cho biết, nguồn vốn này sẽ được huy động từ chuyển đổi 50 ha tại Mễ Trì Hạ thu về 10.000 tỷ đồng, vốn chuyển đổi đất trụ sở cũ gần 1.900 tỷ đồng.

Phương án thứ hai cơ quan nghiên cứu đề xuất tập trung các cơ quan đầu não về khu vực Mễ Trì. Theo phương án này, cả 13 cơ quan, trụ sở sẽ di rời về khu đất có phạm vi quy hoạch 55 ha đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2017.

Theo phương án thứ hai, tổng diện tích bố trí trụ sở là khoảng 27,13 ha, trung bình diện tích đất cho mỗi cơ quan là 1,8-3 ha. Do chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng, phương án này sẽ có tổng nhu cầu tài chính khoảng hơn 14.000 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn từ việc chuyển đổi 20 ha đất khu vực Tây Hồ Tây khoảng 8.000 tỷ đồng, chuyển đổi cơ sở cũ gần 6.330 tỷ đồng.

Phương án thứ ba, VIUP đề xuất sẽ bố trí 13 cơ quan tại 2 khu vực Tây Hồ Tây và Mễ Trì Hạ. Trong đó 20 ha tại Tây Hồ Tây bố trí 6 bộ, ngành, bình quân 2-3 ha mỗi cơ quan. Ở Mễ Trì Hạ, trên 55 ha sẽ bố trí 7 cơ quan với diện tích 3-4 ha mỗi đơn vị.

Với phương án này, việc chuyển đổi 13 cơ quan cần 17.000 tỷ đồng, trong đó vốn chuyển đổi cơ sở cũ 12.000 tỷ đồng, vốn ngân sách nhà nước 5.000 tỷ đồng.

Đánh giá về ưu, nhược điểm của các phương án, VIUP cho rằng nếu di các cơ quan về Mễ Trì sẽ có nhiều thuận lợi về quỹ đất mặt bằng nhưng tạo ra áp lực giao thông to lớn với khu vực này.

Việc phân bố các cơ quan, trụ sở, nhân công tại cả 2 khu vực sẽ giảm được áp lực lên hạ tầng từng khu vực, quỹ đất cho từng bộ ngành lớn hơn. Tuy nhiên, phương án này có nhiều nhược điểm do tạo khó khăn cho nguồn lực nhà nước, đòi hỏi nguồn tài chính lớn.

Phương án tập trung các cơ quan về Tây Hồ Tây sẽ có nhiều ưu điểm bởi khu vực này nằm trong tổng thể khu đô thị mới Tây Hồ Tây được quy hoạch, phát triển đồng bộ, kết nối nhanh với khu vực trung tâm. Số lượng 10.000 đến 14.000 người làm việc đã nằm trong kế hoạch tính toán quy hoạch nên cơ sở hạ tầng có thể đáp ứng. Tuy nhiên, khu vực này lại khó đáp ứng được nhu cầu về diện tích đất của các bộ, ngành do quỹ đất nhỏ hẹp.