Đề xuất mới nhất về chế độ, biện pháp cảnh vệ đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại Dự thảo Luật Cảnh vệ sửa đổi, Bộ Công an đã đề xuất nhiều quy định mới, trong đó nêu rõ chế độ, biện pháp cảnh vệ đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 3 Luật Cảnh vệ 2017 trong đó nêu rõ, kiểm tra an ninh, an toàn là biện pháp nghiệp vụ cảnh vệ được lực lượng Cảnh vệ áp dụng nhằm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ mất an ninh, an toàn đối tượng cảnh vệ.

Kiểm nghiệm thức ăn, nước uống là biện pháp nghiệp vụ cảnh vệ được lực lượng Cảnh vệ áp dụng nhằm kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các nguy cơ đầu độc, ngộ độc từ thức ăn, nước uống. Thẻ, phù hiệu là biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Cảnh vệ.

Đặc biệt, Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 11 theo hướng tách thành 2 điều luật. Theo đó, chế độ cảnh vệ đối với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ gồm:

Được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; Được bảo vệ nơi ở; Được bảo vệ nơi làm việc; Được bảo vệ địa điểm hoạt động; Được bảo đảm an ninh, an toàn về đồ dùng, vật phẩm, thức ăn, nước uống, phương tiện đi lại;

Khi đi công tác bằng ô tô được bố trí xe cảnh sát dẫn đường; đi bằng tàu hỏa được bố trí toa riêng; đi bằng tàu bay được sử dụng chuyên khoang hoặc chuyên cơ; đi bằng tàu thủy được sử dụng tàu riêng có phương tiện dẫn đường, hộ tống bảo vệ.

Sửa luật Cảnh vệ 2017 nhằm tạo điều kiện cho lực lượng cảnh vệ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình

Sửa luật Cảnh vệ 2017 nhằm tạo điều kiện cho lực lượng cảnh vệ thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình

Chế độ cảnh vệ đối với nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nguyên Thủ tướng Chính phủ gồm: Được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; Được bảo vệ nơi ở.

Chế độ cảnh vệ đối với Thường trực Ban Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gồm: Được bố trí sĩ quan bảo vệ tiếp cận; Được bảo vệ nơi ở; Được bảo vệ nơi làm việc; Khi đi công tác trong nước bằng ô tô được bố trí xe Cảnh sát dẫn đường trong trường hợp cần thiết…

Trường hợp một người hưởng nhiều chế độ cảnh vệ khác nhau thì người đó được hưởng chế độ cảnh vệ ở mức cao nhất.

Biện pháp cảnh vệ đối với Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ là:

Bảo vệ tiếp cận; Vũ trang, tuần tra, canh gác; Kiểm tra an ninh, an toàn đồ dùng, vật phẩm, phương tiện đi; Kiểm nghiệm thức ăn, nước uống trước khi sử dụng;

Bố trí lực lượng đi trước nắm tình hình để triển khai kế hoạch, phương án bảo vệ; Sử dụng khoa học và công nghệ, phương tiện trang thiết bị kỹ thuật hiện đại; Sử dụng thẻ, phù hiệu; Biện pháp khác theo quy định của Luật An ninh Quốc gia và Luật Công an nhân dân.

Ngoài ra, Dự thảo còn quy định về việc sử dụng Giấy Bảo vệ đặc biệt. Giấy này do Bộ trưởng Bộ Công an cấp cho sĩ quan cảnh vệ sử dụng để thực hiện công tác cảnh vệ.

Khi sử dụng, sĩ quan cảnh vệ xuất trình Giấy Bảo vệ đặc biệt cùng Giấy Chứng minh Công an nhân dân hoặc Giấy chứng minh sĩ quan Quân đội nhân dân.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh yêu cầu công tác cảnh vệ khi sĩ quan cảnh vệ xuất trình Giấy Bảo vệ đặc biệt.