Đề xuất bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội cho người không có lương hưu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về trợ cấp hưu trí xã hội cho những người từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu và các loại trợ cấp.
Đề xuất bổ sung quy định về trợ cấp hưu trí xã hội cho những người từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu

Đề xuất bổ sung quy định về trợ cấp hưu trí xã hội cho những người từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) mới nhất đã đề xuất sửa đổi nhiều chính sách, trong đó có bổ sung quy định về trợ cấp hưu trí xã hội cho những người từ đủ 75 tuổi trở lên mà không có lương hưu và các loại trợ cấp.

Cụ thể, tại Điều 20 dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) quy định, đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau: đủ 75 tuổi trở lên; Không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; Không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Chính phủ.

Trường hợp công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang cư trú tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn, đồng thời đảm bảo quy định (không hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng; không hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của Chính phủ) thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng do Chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Trường hợp đối tượng đang có mức hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng cao hơn so với mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng thì thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Tùy thuộc điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, kết hợp huy động các nguồn lực xã hội tại địa phương, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khi chết thì tổ chức, cá nhân lo mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.