Đề nghị các tập đoàn, tổng công ty rà soát quỹ lương, thưởng

  • 17/04/2019 15:13
  • 0 bình luận
  • An Nhiên
  • In bài
ANTD.VN - Bộ LĐ-TB&XH vừa có công văn gửi các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt đôn đốc việc thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng.

Đề nghị các tập đoàn, tổng công ty rà soát quỹ lương, thưởng ảnh 1

Bộ LĐ-TB&XH đề nghị các Tổng công ty Nhà nước hạng đặc biệt báo cáo về việc quản lý lao động, tiền lương

Bộ LĐ-TB&XH cho biết, theo quy định tại các Nghị định 51/2016/NĐ-CP, 52/2016/NĐ-CP, 53/2016/NĐ-CP và các Thông tư hướng dẫn, Quý I hàng năm các công ty phải xác định quỹ tiền lương thực hiện năm trước, quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, người quản lý để báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu (trường hợp Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước hạng đặc biệt thì đồng thời gửi Bộ LĐ-TB&XH để theo dõi, giám sát chung).

Cơ quan đại diện chủ sở hữu phải xem xét, giám sát việc xác định quỹ tiền lương của người lao động, phê duyệt quỹ tiền lương của người quản lý và chậm nhất vào tháng 5 hàng năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện lao động, tiền lương của các công ty thuộc quyền quản lý.

Tuy nhiên, đến nay, vẫn có nhiều đơn vị chưa triển khai việc này, vì vậy, tại Công văn số 1333/LĐTBXH-QHLĐTL, Bộ LĐ-TB&XH đã đề nghị Tập đoàn kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước hạng đặc biệt xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động, người quản lý báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu; đồng thời, báo cáo về Bộ LĐ-TB&XH theo quy định.

Đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu (Bộ quản lý Ngành, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) Bộ LĐ-TB&XH đề nghị tiếp nhận, giám sát việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đối với người lao động của các công ty thuộc quyền quản lý.

Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đối với người quản lý công ty thuộc quyền quản lý theo quy định; chỉ đạo người đại diện phần vốn tại các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước xác định quỹ tiền lương của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý.

Tổng hợp tình hình thực hiện lao động, tiền lương thực hiện năm 2018, quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động, người quản lý công ty thuộc quyền quản lý gửi Bộ LĐ-TB&XH để theo dõi, giám sát chung.

Tin cùng chuyên mục