ĐBQH tán thành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

  • 30/03/2016 17:10
  • 0 bình luận
  • Duy Tiến. Ảnh: Thuần Thư
  • In bài
ANTĐ - Chiều nay, 30-3, ông Huỳnh Văn Tý, Trưởng ban kiểm phiếu đã đọc biên bản kiểm phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng.

 ĐBQH tán thành miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng ảnh 1Kết quả biểu quyết thông qua nghị quyết về miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội 
Tổng số ĐBQH là 494, số có mặt là 477 ĐB, số phiếu phát ra 477, số phiếu thu về 477. Kết quả, với phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, số phiếu hợp lệ là 473 phiếu, không hợp lệ 4 phiếu. Số phiếu đồng ý là 431 phiếu, bằng 87,25% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý là 42 phiếu, bằng 8,5% tổng số ĐBQH.

Với phiếu miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia, số phiếu hợp lệ là 471 phiếu, không hợp lệ 6 phiếu. Số phiếu đồng ý là 430 phiếu, bằng 87,2% tổng số ĐBQH, số phiếu không đồng ý là 41 phiếu. Như vậy, căn cứ vào kết quả bỏ phiếu, Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng.

Ngay sau đó, căn cứ trên kết quả kiểm phiếu, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trình bày dự thảo nghị quyết về miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu Quốc gia với ông Nguyễn Sinh Hùng. Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết này với tỷ lệ 92,11% ĐBQH tán thành.

Tin cùng chuyên mục