Đẩy nhanh tiến độ thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi

ANTD.VN - Giao nhiệm vụ cho ngành Thanh tra trong năm 2020, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu phải tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, vụ việc có dấu hiệu tham nhũng…

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành thanh tra năm 2019, triển khai kế hoạch công tác năm 2020 diễn ra ngày 13-1, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương sự nỗ lực, quyết tâm rất lớn của ngành Thanh tra để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, nhắc đến những vụ việc lớn, phức tạp như vụ: AVG, Bán đảo Sơn Trà, Thủ Thiêm… Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá, ngành Thanh tra với trách nhiệm được giao đã rất nỗ lực, có nhiều cố gắng để kết luận thanh tra hoàn thành theo kế hoạch và bảo đảm khách quan, chính xác.

Về nhiệm vụ năm 2020 và thời gian tới, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị các bộ, ngành, UBND các địa phương quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng...

Trong đó, ngành Thanh tra cần bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các cơ quan quản lý nhà nước để triển khai thực hiện một cách khoa học, linh hoạt, hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao; tập trung thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm, có dấu hiệu tham nhũng.

Đồng thời, phải đẩy nhanh tiến độ thanh tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo trung ương về Phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo;

Thanh tra trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

Cùng đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ cũng đề nghị ngành Thanh tra tăng cường phối hợp với các cơ quan có liên quan, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng bộ máy, xây dựng đội ngũ thanh tra gương mẫu, tận tụy.

Thanh tra Thành phố Hà Nội kiến nghị kiểm điểm 45 tập thể

Trước đó, báo cáo tham luận tại hội nghị, Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Nguyễn An Huy cho biết, năm 2019, Thanh tra thành phố đã thụ lý theo thẩm quyền 2.589 vụ khiếu nại, trong đó đã giải quyết 2.240 vụ (tỷ lệ đạt 86,5%); thụ lý theo thẩm quyền 854 vụ tố cáo, trong đó giải quyết 712 vụ (tỷ lệ đạt 82,2%).

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra thành phố đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 45 tập thể, 34 cá nhân để xảy ra sai phạm, chuyển cơ quan điều tra 2 vụ…