• Đấu giá biển kiểm soát đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tránh lãng phí nguồn tài nguyên

    Đấu giá biển kiểm soát đáp ứng nguyện vọng của nhân dân, tránh lãng phí nguồn tài nguyên

    ANTD.VN - Trao đổi về vấn đề tổ chức đấu giá biển số trong Dự thảo Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trước Ủy Ban Tư pháp của Quốc hội, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: “Đây là nguyện vọng của người tham gia giao thông, đã được thảo luận, dư luận góp ý nhiều năm nay. Chúng ta coi biển kiểm soát phương tiện giao thông là nguồn tài nguyên thì hiện nay nguồn tài nguyên này đang bị lãng phí. Chính vì vậy, để đáp ứng nguyện vọng của người dân và tránh lãng phí tài nguyên, việc đấu giá biển kiểm soát phương tiện giao thông được quy định trong Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ sẽ nghiên cứu, bổ sung kỹ hơn, điều chỉnh ở các luật có liên quan để quy định này có tính khả thi”.