Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 1Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 2Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 3Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 4Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 5Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 6Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 7Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 8Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 9Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 10Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 11Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 12Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 13Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 14Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục' ảnh 15

Đáp trả Triều Tiên, Mỹ vừa phóng tên lửa hạt nhân 'đường đến hỏa ngục'

ANTD.VN - Tên lửa này chứa 3 đầu đạn hạt nhân có đương lượng nổ 1.500kt, tương đương 525.000 tấn TNT, tức gấp 93 lần sức nổ của quả bom nguyên tử Mỹ từng thả xuống Nhật Bản. Và với tốc độ mach 27, tên lửa Minuteman III là một trong những vũ khí hủy diệt đáng sợ nhất hiện nay trên thế giới.