Đảng Cộng sản Italia kỷ niệm 50 năm Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

ANTD.VN - Đảng Cộng sản Italia vừa tổ chức cuộc họp mặt, thảo luận về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của nhân dân Việt Nam, nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người, tại vùng Sicily ở miền Nam Italia..

Phát biểu tại sự kiện, thay mặt Đại sứ quán Việt Nam tại Italia, ông Nguyễn Vân Dũng - Tham tán phụ trách lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam tại Italy hoan nghênh sáng kiến của Đảng Cộng sản Italia và khẳng định 50 năm đã qua nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một văn kiện lịch sử vô giá, kết tinh trong đó tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân trọn đời phấn đấu hy sinh vì Tổ quốc và nhân dân.

Di chúc thể hiện tâm nguyện của Người với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam và thế giới. Với Việt Nam, đó là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội. Với phong trào Cộng sản thế giới, Người mong mỏi Đảng Cộng sản Việt Nam ra sức hoạt động, góp phần tích cực vào việc khôi phục khối đoàn kết giữa các đảng anh em trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản.

Về phía Đảng Cộng sản Italia, ông Luca Cangemi - Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Italia phụ trách lĩnh vực giáo dục  chia sẻ Chủ tịch Hồ Chí Minh là hình ảnh vĩ đại về đấu tranh, giải phóng dân tộc, một chiến sỹ đấu tranh không mệt mỏi cho sự nghiệp hòa bình, tiến bộ, phát triển trên toàn thế giới. Những câu chuyện về hành trình Người ra đi tìm đường cứu nước, những áng văn và tâm nguyện của Người đã để lại trong tâm trí thế hệ trẻ.

Sự kiện đã góp phần thắt chặt hơn quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Italia và cũng là dịp để thế hệ trẻ, những người cộng sản Italia hiểu sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh và di sản Người để lại.