Đảm bảo ANTT từ chuyên đề "Hộ tự phòng – Số nhà tự quản"

ANTD.VN - Nhằm đảm bảo an ninh an toàn ngay từ cơ sở, năm 1997, Công an quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội đã triển khai chuyên đề “Hộ tự phòng – Số nhà tự quản”. Chuyên đề này trong 20 năm qua đã có những kết quả đáng ghi nhận…

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển trên mọi lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội… thì cũng phát sinh nhiều vấn đề tiềm ẩn và diễn biến phức tạp liên quan đến ANTT trên địa bàn Thành phố nói chung, và quận Hoàn Kiếm nói riêng như: Tôn giáo, khiếu kiện, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, tình trạng vi phạm TTATGT – TTĐT – VSMT…

Để giải quyết được những vấn đề ANTT, Công an quận Hoàn Kiếm đã chủ động tham mưu cho Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp để huy động cả hệ thống chính trị, tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nhiều chuyên đề, kế hoạch đã được triển khai thực hiện.

Trong đó, chuyên đề “Hộ tự phòng – Số nhà tự quản” đã được Công an quận Hoàn Kiếm triển khai từ năm 1997 với nội dung “Ba tự phòng” là: Tự phòng về xâm nhập lan truyền tài liệu văn hóa phẩm đồi trụy; tự phòng trộm cắp, cướp; tự phòng về tệ nạn xã hội. “Ba tự quản” là: tự quản về nhân khẩu, hộ khẩu; tự quản lý, giáo dục người phạm pháp tái phạm; tự quản việc hòa giải mâu thuẫn, những xung đột bảo vệ tình làng nghĩa xóm.

Nhiều tập thể, cá nhân đã được trao giấy khen của các cấp lãnh đạo

Qua các năm, Công an quận thường xuyên có những đánh giá về các mặt tồn tại, hạn chế của chuyên đề, từ đó đề ra những biện pháp, giải pháp thực hiện phù hợp với tình hình thực tế công tác, đặc biệt là việc tổ chức hướng dẫn và tập huấn phương pháp công tác đối với đội ngũ là trưởng số nhà và tham gia sinh hoạt cùng nhân dân trong số nhà, hỗ trợ xử lý những vấn đề mà trưởng số nhà đề nghị để nhân dân yên tâm; chỉ đạo lực lượng CSKV làm tham mưu cho các cấp ủy Đảng cụm dân cư và phối hợp chặt chẽ với cán bộ cơ sở để triển khai tốt nội dung “3 tự phòng, 3 tự quản”.

Trên cơ sở các nội dung đề ra, 20 năm qua, chuyên đề đã góp phần tích cực trong đấu tranh, phòng chống tội phạm. Số vụ phạm pháp về hình sự, ma túy giảm trên 50% so với năm 1997. Qua kiểm tra 1586 hồ sơ “Hộ tự phòng – Số nhà tự quản”, có 89% số nhà đạt an toàn. Việc triển khai thực hiện chuyên đề trên góp phần nâng cao ý thức của mỗi người, mỗi hộ gia đình trong việc chấp hành pháp luật; phối hợp với cơ quan Công an trong việc phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, từ đó phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”.