Đảm bảo an toàn PCCC cho các khu công nghiệp

ANTD.VN -  Các khu công nghiệp với nhiều đơn vị sản xuất, kho hàng thường xuyên tập trung khối lượng lớn hàng hóa, thiết bị, vật liệu bởi vậy, nguy cơ xảy ra cháy, nổ luôn tiềm ẩn cao. Để chủ động trong công tác phòng ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ cháy, nổ có thể xảy ra đòi hỏi lực lượng chức năng phải liên tục duy trì kiểm tra, giám sát. Đảm bảo an toàn cho người lao động và tài sản của doanh nghiệp cũng chính là tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư.