Đại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 BradleyĐại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley

Đại tá Nga chỉ rõ điểm yếu của xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley

ANTD.VN - Xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley Mỹ được nhiều chuyên gia quân sự phương Tây cho là có sức mạnh vượt trội so với chiến xa BMP-1/2 từ thời Liên Xô, nhưng không phải ai cũng nghĩ như vậy.