• Đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu phục vụ Đại hội Đảng

    Đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu phục vụ Đại hội Đảng

    ANTD.VN - Trong các ngày 11, 12 và 13-10, CATP Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch cũng như chỉ đạo của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội, đấu tranh quyết liệt, hiệu quả các loại tội phạm, đảm bảo tuyệt đối ANCT, TTATXH, phục vụ thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.