Đã có thể sử dụng vé xe buýt điện tử trên điện thoại

ANTD.VN - Người dân Hà Nội đã có thể sử dụng thẻ điện tử trên ứng dụng điện thoại thay vì vé cứng thông thường khi đi xe buýt.