Cường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyệnCường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyện

Cường kích Su-24M Nga rơi khi huấn luyện

ANTD.VN - Một cường kích Su-24M của không quân Nga đã gặp nạn khi bay huấn luyện tại vùng Volgograd, cách biên giới với Ukraine khoảng 400 km. Hiện chưa rõ tình trạng phi công điều khiển chiếc chiến đấu cơ này.