Cường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanhCường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanh

Cường kích A-29 Super Tucano Philippines bị tiêm kích Trung Quốc lượn vòng quanh

ANTD.VN - Quân đội Philippines vừa cáo buộc hai tiêm kích Trung Quốc đã bay vòng quanh cường kích hạng nhẹ A-29 Super Tucano của họ khi đang diễn tập ngoài khơi đảo Palawan.