Cưỡng chế hơn 4.000 doanh nghiệp nợ thuế

ANTĐ - Trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế TP Hà Nội đã cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với hơn 4.000 doanh nghiệp với số tiền thuế nợ là hơn 4.570 tỷ đồng.

Cưỡng chế hơn 4.000 doanh nghiệp nợ thuế ảnh 1

Cục Thuế TP Hà Nội đã cưỡng chế hơn 4.000 doanh nghiệp nợ thuế trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành hơn 807.000 lượt thông báo tiền nợ thuế và tiền chậm nộp, 6.976 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 4.121 doanh nghiệp với số tiền thuế nợ 4.572 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng tiến hành cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng đối với 1.034 doanh nghiệp với số tiền nợ là 2.326 tỷ đồng.

Đáng chú ý, Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện công khai 6 đợt danh sách của 807 đơn vị nợ tiền thuế, phí, tiền thuê đất với tổng số nợ là 1.731 tỷ đồng.

Với hàng loạt biện pháp được thực hiện, cơ quan thuế đã thu được 7.433 tỷ đồng tiền nợ thuế. Trong đó, thu nợ thuế, phí là 3.287 tỷ đồng và thu nợ liên quan đến đất là 4.146 tỷ đồng.

Cơ quan thuế cũng đã tập trung thanh tra, kiểm tra trước và sau hoàn thuế. Cụ thể, cơ quan thuế đã hoàn thành gần 5.200 cuộc thanh tra, kiểm tra, xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 1.431 tỷ đồng, giảm lỗ 1.366 tỷ đồng và giảm khấu trừ 120 tỷ đồng.

Thông tin thêm, Cục thuế TP Hà Nội cho biết, tổng thu ngân sách 6 tháng đạt 78.764 tỷ đồng, đạt 51% dự toán, tăng gần 21% so với cùng kỳ.