Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 1Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 2Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 3Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 4Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 5Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 6Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 7Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 8Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 9Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 10Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 11Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 12Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 13Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95? ảnh 14

Cục diện chiến trường Ukraine thay đổi nếu Nga có xe tăng T-95?

ANTD.VN - Quân đội Nga có lẽ rất muốn xe tăng T-95 góp mặt trên chiến trường Ukraine thay vì phải trông đợi vào những chiến xa cổ điển T-72 hay T-80 như hiện nay.