Cụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọCụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọ

Cụ ông cao tuổi nhất thế giới tiết lộ bí kíp bất ngờ để sống trường thọ

ANTD.VN - Ở tuổi 111 được 224 ngày, cụ ông John Alfred Tinniswood ở nước Anh sinh cùng thời điểm với tàu Titanic chìm đã chính thức nhận danh hiệu người đàn ông sống thọ nhất thế giới.