Công ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thốngCông ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thống

Công ty Kalashnikov 'đột phá' khỏi lĩnh vực quốc phòng truyền thống

ANTD.VN - Công ty cổ phần Kalashnikov đã tăng khối lượng sản xuất các sản phẩm dân sự lên 50% trong quý đầu tiên của năm 2024.