• Vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam

    Vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam

    ANTD.VN - Ngày 8/11, Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững (VBCSD) phối hợp cùng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Bộ công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chính thức tổ chức chương trình đánh giá, xép các các doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2016 lần thứ I.