Công ty chứng khoán bị phạt vì đặt “nhầm” lệnh cho khách hàng từ bán thành mua

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhận lệnh giao dịch của khách hàng là bán cổ phiếu, nhưng Công ty CP Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam lại đặt lệnh giao dịch mua.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam.

Chứng khoán Mirae Asset nhận quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Chứng khoán Mirae Asset nhận quyết định xử phạt của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Theo quyết định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đã có vi phạm không thực hiện chính xác lệnh giao dịch của khách hàng theo quy định.

Công ty đã nhận lệnh và đặt lệnh cho giao dịch bán cổ phiếu Công ty cổ phần Lizen (mã chứng khoán: LCG) của ông Nguyễn Văn Nghĩa trong thời gian từ ngày 08/6/2023 đến ngày 16/6/2023.

Tuy nhiên, Công ty chứng khoán này lại thực hiện giao dịch mua 20.000 cổ phiếu LCG (vào ngày 09/6/2023), không đúng lệnh giao dịch của khách hàng và bán vượt quá khối lượng đăng ký giao dịch của khách hàng (bán vượt 20.000 cổ phiếu LCG).

Theo đó, Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam đã bị phạt tiền 112,5 triệu đồng theo quy định tại điểm g khoản 3 Điều 26 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng.