Công tác tuyên giáo phải phát huy tinh thần chủ động

ANTĐ - Hôm qua (10-4), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo TP quý I-2015, triển khai nhiệm vụ quý II. 

Đánh giá cao những kết quả ngành Tuyên giáo Thủ đô đạt được trong quý I, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội - đồng chí Hồ Quang Lợi cho biết: “Năm 2015 là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn, đây là cơ hội để bồi đắp tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, củng cố niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, cán bộ làm công tác tuyên giáo phải xác định thật tốt trách nhiệm của mình”. 

Nhấn mạnh năm 2015 là năm tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị, công tác tuyên giáo phải làm tốt việc tham mưu cũng như báo cáo chính trị ở tất cả các cấp. Đồng thời, tuyên truyền có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và Năm trật tự văn minh đô thị 2015. “Để làm tốt các nhiệm vụ đó, cán bộ làm công tác tuyên giáo phải phát huy tinh thần chủ động, đúng với phương châm “Chủ động - linh hoạt - sáng tạo - thuyết phục - hiệu quả”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đề nghị.