Công tác thi đua khen thưởng phải được đổi mới

  • 13/11/2020 16:20
  • 0 bình luận
  • Châu Anh
  • In bài

ANTD.VN -  Một trong những yêu cầu của đồng chí Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội đặt ra tại Hội nghị điển hình tiên tiến quận Bắc Từ Liêm giai đoạn 2020-2025 là phải đổi mới công tác thi đua khen thưởng.

Là một trong 2 quận “trẻ nhất” thành phố nhưng 6 năm qua, nhờ làm tốt các phong trào thi đua, quận Bắc Từ Liêm vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các Ban, Bộ, ngành Trung ương và Thành phố tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Cờ thi đua Thành phố và nhiều Bằng khen, Giấy khen khác...

Công tác thi đua khen thưởng phải được đổi mới ảnh 1

Đồng chí Hoàng Trọng Quyết Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

Quận Bắc Từ Liêm đã thường xuyên phát động tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, trong đó có nhiều phong trào thi đua, nhiều mô hình, chuyên đề thi đua sáng tạo, hiệu quả, rất thiết thực như cán bộ, công chức quận Bắc Từ Liêm “Kỷ cương, văn hóa”; phong trào Tổ dân phố “Xanh, sạch - An toàn - Văn minh”, "Người tốt, việc tốt", Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt", các chuyên đề thi đua “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác giải phóng mặt bằng”, "Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ở địa bàn dân cư"...

Chúc mừng và biểu dương những thành tích của các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt và những nỗ lực của các cấp, các ngành trong phong trào thi đua yêu nước của quận Bắc Từ Liêm trong 5 năm qua, đồng chí Hoàng Trọng Quyết đồng thời gợi mở và đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Bắc Từ Liêm cần quan tâm một số nội dung trong công tác thi đua khen thưởng.

Theo đó, cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, đổi mới phương pháp chỉ đạo và tổ chức phong trào thi đua; phát huy ý thức tự giác, trách nhiệm và thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi đơn vị, cá nhân. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua, khen thưởng.

Công tác thi đua khen thưởng phải được đổi mới ảnh 2

Đại diện Cục Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, Thành ủy Hà Nội và quận Bắc Từ Liêm trao danh hiệu điển hình tiên tiến trong phong trào phòng chống tội phạm quận Bắc Từ Liêm cho 10 cá nhân

Tiếp tục triển khai các phong trào thi đua yêu nước gắn với các cuộc vận động, phải thường xuyên quan tâm phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp, tạo bước chuyển biến mạnh về chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, thực hiện mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của quận và của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, từng đơn vi cơ sở; chú trọng hướng vào giải quyết các khâu yếu, việc khó của quận.

Cùng với việc tổ chức phát động, tổng kết phong trào thi đua chung hàng năm, cần quan tâm phát động, nhiều phong trào thi đua theo từng giai đoạn, theo chuyên đề thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của quận, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố giao.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TƯ của Bộ Chính trị. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, bảo đảm tính tiêu biểu, nêu gương, giáo dục và tạo được tác động tích cực lan tỏa trong toàn xã hội được dư luận xã hội đồng tình, tránh khen thưởng tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng. Đặc biệt cần kiên quyết chống bệnh thành tích và chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất cho người lao động, người trực tiếp sản xuất kinh doanh, học tập và công tác. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác thi đua khen thưởng, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng.

Tại hội nghị, bên cạnh trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, hiến máu tình nguyện, phòng chống Covid-19, dân vận khéo, quận Bắc Từ Liêm cũng đã trao danh hiệu 10 gương mặt xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm trên địa bàn quận.

Tin cùng chuyên mục