Công Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp CampuchiaCông Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp Campuchia

AFF Cup 2020

Công Phượng xỏ găng làm thủ môn trước trận gặp Campuchia

ANTD.VN - Tiền đạo Nguyễn Công Phượng bất ngờ xỏ găng làm thủ môn ngay trước thềm trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Campuchia.