Công dụng hiệu quả của loại rau dễ trồng ở Việt NamCông dụng hiệu quả của loại rau dễ trồng ở Việt NamCông dụng hiệu quả của loại rau dễ trồng ở Việt NamCông dụng hiệu quả của loại rau dễ trồng ở Việt NamCông dụng hiệu quả của loại rau dễ trồng ở Việt NamCông dụng hiệu quả của loại rau dễ trồng ở Việt Nam

Công dụng hiệu quả của loại rau dễ trồng ở Việt Nam

ANTD.VN - Mùi tàu là một loài cây vừa được sử dụng làm rau ăn vừa dùng làm thuốc phổ biến ở nước ta, có công dụng điều trị sốt nhẹ, long đờm, sỏi thận, hôi miệng...