Công bố kết quả nghiên cứu đề tài khoa học về bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 5/1/2021, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đã tổ chức Tọa đàm công bố kết quả nghiên cứu đề tài khoa học: “Bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam - vai trò và khuyến nghị chính sách”.

Đề tài do Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) Đoàn Văn Bình làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Bất động sản (BĐS) Việt Nam là cơ quan tổ chức thực hiện, Tạp chí điện tử Bất động sản Việt Nam là cơ quan bảo trợ thông tin và truyền thông.

Phát biểu tại Tọa đàm, ông Nguyễn Mạnh Hà – Phó Chủ tịch VNREA cho biết, thị trường bất động sản có vai trò quan trọng bậc nhất đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia. Ở các nước phát triển, yêu cầu và định hướng khơi thông những nguồn lực tiềm năng và bền vững của thị trường bất động sản là một ưu tiên chính sách.

Các hoạt động trên thị trường bất động sản chiếm gần 30% tổng hoạt động của nền kinh tế. Kinh nghiệm cho thấy, chỉ khi Chính phủ quan tâm đúng mức và có đánh giá chính xác về vai trò của thị trường bất động sản trong nền kinh tế thì thị trường bất động sản mới phát triển nhanh và bền vững, có đóng góp đáng kể cho sự phát triển của quốc gia, không chỉ dưới phương diện GDP và tài sản quốc gia, mà còn là tác động lan tỏa đến những ngành kinh tế chủ đạo khác và giải quyết vấn đề việc làm, an sinh xã hội...

Nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu đề tài

Nhóm nghiên cứu trình bày kết quả nghiên cứu đề tài

Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, đóng góp của thị trường BĐS (nhóm nghiên cứu tính toán theo nghĩa mở rộng và ISIC) trong GDP năm 2019 là 7,62%, cao hơn mức Tổng cục Thống kê công bố là 4,51%.

Chưa kể đến bất động sản gián tiếp trong ngành xây dựng thì phần trăm đóng góp của bất động sản cũng khoảng 10,49% GDP (năm 2019). Nếu tính thêm nhân tố vốn là đất, đóng góp của BĐS (gồm BĐS mở rộng + BĐS theo ISIC năm 2019) chiếm tới 13,6% GDP. Có thể ước tính tỷ trọng BĐS đóng góp vào tổng giá trị tăng thêm của khu vực doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 14,88%.

Cùng với đó, lĩnh vực BĐS còn đóng góp thông qua khả năng lan tỏa đến trên 40 ngành kinh tế quan trọng khác của nền kinh tế, nhất là những ngành liên quan trực tiếp như xây dựng, công nghiệp chế biến chế tạo, du lịch, lưu trú - ăn uống và tài chính - ngân hàng...

Đề tài đã chỉ ra rằng, khi nhu cầu sử dụng cuối cùng của ngành BĐS mở rộng tăng 1 tỷ đồng sẽ kích thích giá trị sản xuất của các ngành còn lại là 0,772 tỷ đồng và lan tỏa tới giá trị tăng thêm là 0,191 tỷ đồng; ngành kinh doanh BĐS theo ISIC tăng 1 tỷ đồng cho nhu cầu cuối cùng sẽ kích thích lan tỏa đến giá trị sản xuất 0,402 tỷ đồng và 0,12 tỷ đồng đến giá trị tăng thêm.

Đặc biệt, năng suất lao động của ngành BĐS theo ISIC cao hơn năng suất lao động chung của nền kinh tế khoảng 10 lần; chỉ số lan tỏa về nhập khẩu thấp nhất trong 7 ngành…

Nhóm nghiên cứu đề tài cũng đã lượng hóa quy mô tài sản BĐS của Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030. Theo đó, năm 2020, tỷ trọng BĐS/tổng tài sản toàn nền kinh tế chiếm 20,8% (205,26 tỷ USD/986,82 tỷ USD); năm 2025 là 21,2% (462,7 tỷ USD/2.183,09 tỷ USD) và đến năm 2030 là 22,0% (1.232,29 tỷ USD/5.601,31 tỷ USD).

Về dự báo giá trị tăng thêm của các ngành BĐS giai đoạn 2020, 2025 và 2030: Năm 2020, giá trị tăng thêm của các ngành BĐS ước đạt 484,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 7,70 % GDP; năm 2025 ước đạt 1.249,8 nghìn tỷ đồng, chiếm 9,72% GDP; năm 2030 ước đạt 3.428,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 13,6% GDP.

Cũng trong đề tài nghiên cứu, nhóm tác giả đã đưa ra dự báo tình hình thị trường bất động sản Việt Nam đến 2030 và đề xuất một số khuyến nghị chính sách nhằm phát huy vai trò thị trường bất động sản trong nền kinh tế Việt Nam.