Công bố kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI

ANTD.VN - Chiều 12-12, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI đã họp phiên thứ 5 và công bố kết quả bầu cử Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Trong phiên làm việc buổi sáng, Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thống nhất thông qua đề án nhân sự bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Đại hội đã thống nhất thông qua danh sách 174 nhân sự để bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI. Đại biểu tham gia Ban Chấp hành Trung ương  Đoàn lần đầu tuổi không quá 35 tuổi.

Thay mặt Ban Kiểm phiếu, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, nguyên Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn công bố kết quả bầu Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa XI

Theo kết quả vừa được công bố chiều nay tại Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XI, có 151 nhân sự được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đồng chí Trần Quốc Bảo, đạt kết quả phiếu bầu cao nhất với 980 phiếu, đạt tỷ lệ 98,2%, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong (97,9%); Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn (96,29%); Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy (94,79%); Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương (97,8%); Trưởng Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn Nguyễn Minh Triết (88,78%)...

Trong phiên làm việc thứ 5 ngoài việc công bố danh sách 151 nhân sự trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XI, đại hội sẽ báo cáo kết quả tổng hợp thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá X, báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành, Điều lệ Đoàn sửa đổi bổ sung tại các tổ thảo luận.