Công an Hà Nội: Trên 5.000 cán bộ chủ chốt, đảng viên tham gia hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong hai ngày 27 và 28-3, hơn 5.000 cán bộ chủ chốt, đảng viên thuộc CATP Hà Nội đã tham gia h ội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng .

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW, ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về việc “nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong hai ngày 27 và 28-3, Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu hội trường lớn CATP Hà Nội

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu hội trường lớn CATP Hà Nội

Được sự đồng ý của Thành ủy Hà Nội, CATP Hà Nội đã kết nối đường truyền với điểm cầu của Thành ủy và truyền tín hiệu đến 35 điểm cầu các đơn vị, Công an các quận, huyện, thị xã thuộc CATP.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP cùng các đồng chí trong Đảng ủy Ban Giám đốc; Đảng ủy các đơn vị, Bí thư chi bộ, và đảng viên các chi bộ trong CATP tham gia hội nghị tại điểm cầu hội trường lớn CATP. Tổng số tại 35 điểm cầu, toàn CATP có trên 5.000 cán bộ, đảng viên tham gia.

Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP xác định rõ, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức; nhằm giúp cán bộ, đảng viên nói chung, cán bộ, đảng viên CATP Hà Nội nói riêng nắm vững được nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Sau hội nghị, các cấp ủy trong toàn Đảng sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên.