Công an cấp cơ sở đẩy mạnh cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân

ANTD.VN - Quyết tâm thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, lực lượng công an cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội đang nỗ lực tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân; đẩy nhanh tiến độ cấp, đổi CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử cho người dân. Việc đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử là rất cần thiết và mang lại nhiều lợi ích rõ rệt cho người dân.