Con đường kỳ lạ khiến người đi trên đường chìm bất cứ lúc nào Con đường kỳ lạ khiến người đi trên đường chìm bất cứ lúc nào Con đường kỳ lạ khiến người đi trên đường chìm bất cứ lúc nào Con đường kỳ lạ khiến người đi trên đường chìm bất cứ lúc nào Con đường kỳ lạ khiến người đi trên đường chìm bất cứ lúc nào Con đường kỳ lạ khiến người đi trên đường chìm bất cứ lúc nào Con đường kỳ lạ khiến người đi trên đường chìm bất cứ lúc nào

Con đường kỳ lạ khiến người đi trên đường chìm bất cứ lúc nào

ANTD.VN - Đường Passage du Gois, Pháp, dài khoảng 4,1km bình thường như những con đường khác nhưng khá nguy hiểm và khiến người đi đường có thể mắc kẹt giữa biển nước nếu không nhanh chóng đi qua.